Serp i Molot Moskva

Serp i Molot Moskva, équipe de Russie